+30 2310 669 870
 

            

Τετάρτη, Δεκέμβριος 01, 2021

Τομέας Στρατηγικής – Διοίκησης – Οργάνωσης Παραγωγής

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον Τομέας Στρατηγικής – Διοίκησης – Οργάνωσης Παραγωγής αφορά την “onthejob” συμβουλευτική υποστήριξη ερευνώντας, καταγράφοντας, σχεδιάζοντας, προωθώντας και εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές εφαρμογές και λύσεις, στις υφιστάμενες διαδικασίες, στους πόρους, στα συστήματα, στην τεχνογνωσία, στις ικανότητες του προσωπικού, καθώς επίσης και στην κουλτούρα της επιχείρησης ή του οργανισμού. Επίσης παρέχονται υπηρεσίες εύρεσης, αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και παροχής υπηρεσιών “jobmatch”.

Υπηρεσίες Σύνταξης μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας (Feasibility Studies and Sustainability)

Η δημιουργία και σύνταξη μιας μελέτης Σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας προσφέρει μία σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα της ίδρυσης μιας επιχείρησης ή της συνέχισης της δραστηριότητάς της, ανταποκρινόμενη στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Ειδικότερα με τον όρο σκοπιμότητα – βιωσιμότητα εννοούμε:

 • Βιωσιμότητα: Σημαίνει ότι η επιχείρηση που σχεδιάζει μια επένδυση βρίσκεται σε θέση να σχεδιάσει, εκτελέσει και υλοποιήσει αυτά που προβλέπονται για να είναι η επένδυση βιώσιμη και προσοδοφόρα, ούτως ώστε να αποσβέσει το κόστος επένδυσης και να αποφέρει κέρδη.

 • Σκοπιμότητα: Σημαίνει πως η συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα θα μπορέσει να βρει εφαρμογή και να υιοθετηθεί από τις σχετικές ομάδες αγοράς στις οποίες θα απευθυνθεί η επιχείρηση αλλά και επιτελέσει κάποιο επιζητούμενο σκοπό εντός της επιχείρησης. 

  Υπηρεσίες Σύνταξης Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan)

  Η δημιουργία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια, η κατάθεση ενός επιχειρηματικού σχεδίου κρίνεται απαραίτητη τόσο για την λήψη ενός επιχειρηματικού δανείου και για την λήψη επιχορηγήσεων μέσα από τις ευεργετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για άλλες παρόμοιες ενέργειες συμμετοχής σε χρηματοδοτικά εργαλεία ανάπτυξης.

  Η EPSILON - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ μέσω της σύνταξης ενός Business Plan, συμβάλει στις παρακάτω λειτουργίες:

  • Δομή και Οργάνωση της επιχείρησης

  • Επίτευξη των οικονομικών και αναπτυξιακών στόχων της

  • Λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης.

  • Καταγραφή, ανάλυση και κατανόηση της αγοράς, των καταναλωτών και του ανταγωνισμού.

  • Αποτελεί σημείο αναφοράς και καταδεικνύει την επίτευξη ή μη των στόχων.

  • Στη λήψη δανείου από τις τράπεζες και σε άλλες παρόμοιες ενέργειες θεωρείται πλέον απαραίτητο να προσκομίζεται και ένα επιχειρηματικό πλάνο.

  Ειδικότερα, η σύνταξη ενός Business Plan εστιάζει στους παρακάτω σημαντικούς τομείς επιχειρησιακής δράσης του πελάτη:

  • Ερεύνα αγοράς

  • Σχεδιασμό προγραμμάτων μάρκετινγκ

  • Ανάπτυξη σχεδίων δράσης

  • Χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και ανάλυση

  Υπηρεσίες Σύνταξη σχεδίων Οργάνωσης Επιχειρήσεων (Operational Plan)

  Η EPSILON - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ προσφέρει υπηρεσίες αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, με σκοπό αφενός τη διαπίστωση προβληματικών περιοχών και ευκαιριών βελτίωσης μέσω καταγραφής και ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και αφετέρου τον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασμό, κατά περιοχές ή εν συνόλω, σύμφωνα με τις εταιρικές ανάγκες και στρατηγικές. Ενδεικτικές υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Οργάνωσης και Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management & Logistics)

  Στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες αγορές, ο έντονος ανταγωνισμός αναγκάζει τις επιχειρήσεις να αναζητούν νέους τρόπους αποτελεσματικής εξυπηρέτησης του πελάτη. Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία και το συντονισμό με τους προμηθευτές τους, καθώς και με τους πελάτες τους. Τον ρόλο αυτό του συντονιστή παίζουν τα logistics.

  Στόχος της EPSILON - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ είναι να ενημερώσει και να μεταδώσει στους πελάτες της, εμπειρίες, μεθόδους ανάλυσης και ερμηνείας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στον τομέα των logistics και να ενσωματώσουν νέες ιδέες και σύγχρονες πρακτικές για τη θέσπιση στρατηγικών σχεδίων δράσης. Σχέδια δράσης που θα μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της εταιρίας τους στην εφοδιαστική αλυσίδα.

  H EPSILON - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ διαθέτει έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους, με πολυετή εμπειρία σε μεγάλες ελληνικές εταιρίες και πολυεθνικές επιχειρήσεις, που μπορούν να υποστηρίξουν πλήρως στους παρακάτω τομείς:

  • Οργάνωση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management)

  • Διαχείριση Ά υλών & εφοδίων, αποθεμάτων και απογραφών και ετοίμων προϊόντων από το σημείο προέλευσης έως το σημείο κατανάλωσής τους.

  • Παραγγελιολήψια

  • Εξυπηρέτηση πελατών

  • Διαχείριση αποθεμάτων

  • Δίκτυο πωλήσεων

  • Δίκτυο διανομής

  • Παραγωγή & συσκευασία

  • Τυποποίηση

  • Ιχνηλασιμότητα

  • Ανασχεδιασμόδιαδικασιών logistics (Logistics Process Re-engineering)

  • Logistics Training, Seminars & Executive Selection: Εκπαίδευσηπροσωπικού (on the spot training)

  • Activity Based Costing: Κοστολόγηση κυκλώματος αποθήκευσης, αποθεματοποίησης, διανομής / Κοστολόγηση δραστηριοτήτων, P&L

  • Audit και αξιολόγηση κυκλώματος Logistics - Προετοιμασία για αναζήτηση παρόχων υπηρεσιών logistics: Κοστολόγηση υπηρεσιών third party logistics, Διαχείριση στόλου, αξιολόγηση οδηγών

  • Outsourced warehouse & logistics management

  • Logistics Project Management

   

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 106, Άνω Ηλιούπολη

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: +30 2310 669.870
Fax: +30 2310 669.870
Site: http://www.epsilondev.gr


Scroll to top