+30 2310 669 870
 
Τετάρτη, Δεκέμβριος 01, 2021
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 18:01

Ισολογισμός 2019

Γράφτηκε από

ΕΨΙΛΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 125663106000

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.238.37 ΕΥΡΩ

Νέα δράση, προϋπολογισμού 420 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις με σκοπό την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά μικρομεσαίες (300 εκατομμύρια ευρώ) και μεγάλες (50 εκατομμύρια ευρώ) επιχειρήσεις:

-Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια

-Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία

-Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 5% για τα καταλύματα και στο 2,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

[(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*5%.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

 

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:

Α) Νόμιμη λειτουργία.

Β) Ουσιαστική δραστηριοποίηση στις ανωτέρω δραστηριότητες (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα).

Γ) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%.

Δ) Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας.

Ε) Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ(Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ).

        Επισημαίνεται ότι:

 • Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019, για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας στο 2020.
 • Συσταθείσες επιχειρήσεις το 2020 με μη μηδενικό τζίρο εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση.

Δ) Επιχειρήσεις. που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

 

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων τοποθετείται εντός του Ιουνίου και αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την έγκριση και την ένταξη στη δράση, χωρίς δηλαδή να απαιτηθεί η υποβολή νέας αίτησης.

 

Οι ενταχθείσες στην δράση επιχειρήσεις υποχρεούνται:

 • Να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τα δηλωθέντα έξοδα στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Πεδία 361, 363, 364, 365).
 • Να απασχολήσουν το προσωπικό τους το 2021τουλάχιστον κατά 0,5 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας. Ο έλεγχος θα γίνει βάσει στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Επισημαίνεται ότι

Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363,364 και 365 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.

Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της τελευταίας χρονικά χορηγηθείσας επιχορήγησης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.

Ένα κτίριο μεγάλης αρχιτεκτονικής σημασίας, δείγμα που συνδυάζει τον Μοντερνισμό (Διεθνές Στυλ) και τον ρασιοναλισμό που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Υπαίθρια Αγορά στο Λακκί της Λέρου, βρίσκεται σήμερα στην τελευταία φάση πριν από τις εργασίες αποκατάστασης.

 Η εταιρία Epsilon Σύμβουλοι Ανάπτυξης σε συνεργασία την εταιρία ΚΑAF Architects και την IT & KV E.E. συνεργάστηκαν για την υποβολή φακέλου χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και την πρόσκλησης 083 με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ». Σημαντικοί συνεργάτες σε αυτό το σημαντικό έργο ήταν ο Δήμαρχος Λέρου, κ. Κόλιας Μιχαήλ και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που στήριξαν την ομάδα εμπειρογνωμόνων με την παροχή υλικού.

 Το έργο, με προϋπολογισμό 2.014.800 ευρώ, αφορά στην αποκατάσταση αυτού του μνημειώδους κτιρίου και η επανάχρηση του ως Διαδραστικό Μουσείο Αγροδιατροφής, στα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών Μουσείων όπως της Nestle. Με τον τρόπο αυτό, αποκαθίσταται όχι μόνο από αρχιτεκτονικής άποψης αλλά (έμμεσα) και από λειτουργικής, καθώς στην αρχική του μορφή το κτίριο φιλοξενούσε πάγκους για την πώληση προϊόντων αγροδιατροφής της εποχής.

 Με τη νέα του μορφή, το κτίριο θα φιλοξενεί το Διαδραστικό Μουσείο Αγροδιατροφής, που έχει ως στόχο την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων αγροδιατροφής, την Λέρικη κουζίνα και τη σημασία της σε σχέση με την μεσογειακή διατροφή αλλά και τη διασύνδεση της με τα ήθη και έθιμα του τόπου, ενώνοντας έτσι με καινοτόμο τρόπο τον τομέα της αγροδιατροφής με τον τουρισμό και την κουλτούρα της περιοχής. Μέσα από τις αίθουσες του Μουσείου, οι επισκέπτες, Έλληνες και ξένοι, μπορούν να μυρίσουν τα τοπικά βότανα, να στρώσουν ένα τραπέζι γιορτινό και να αγγίξουν σκεύη παλαιότερων εποχών, ενώ θα μπορούν να μαγειρέψουν στην αίθουσα της Ακαδημίας στο πλαίσιο διάφορων εκδηλώσεων επίδειξης μαγειρικής. Στο ισόγειο του κτιρίου, ο επισκέπτης θα μπορεί να αγοράσει τα προϊόντα που γεύτηκε καθώς και έντυπο υλικό για την Λέρικη και Μεσογειακή κουζίνα, ενώ θα μπορεί να απολαύσει το φαγητό ή το αναψυκτικό του στον Κύκλο της Αγοράς.

Το κτίριο θα περιλαμβάνει ακόμα βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο και αίθουσα συνεδριάσεων, ενώ στον ισόγειο χώρο, εκτός από το πωλητήριο του μουσείου και την Ακαδημία θα φιλοξενούνται επιχειρήσεις εστίασης και πάγκοι πώλησης προϊόντων αγροδιατροφής.

 Διασύνδεση με άλλες δομές προώθησης της καινοτομίας στην αγροδιατροφή

 Το Διαδραστικό Μουσείο Αγροδιατροφής της Λέρου αποτελεί ένα από τα έργα που έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει η Epsilon Σύμβουλοι Ανάπτυξης με στόχο την προώθηση καινοτόμων δομών για την αγροδιατροφή. Στόχος είναι η Λέρος να αποτελέσει το κέντρο για τη διασύνδεση όλων των φορέων της τετραπλής έλικας σχετικά με τον συγκεκριμένο τομέα, σε περιφερειακό και όχι μόνο, επίπεδο.

 Ακολουθώντας τα πρότυπα που εφαρμόστηκαν με μεγάλη επιτυχία σε ευρωπαϊκά έργα που έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει η Epsilon Σύμβουλοι Ανάπτυξης, όπως είναι το έργο InnovativeNetworksfortheAgrifoodsectorINNONETS (στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A Greece- Italy 2014-2020, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της Περιφέρειας της Απούλια (Ιταλία) και άλλων φορέων της διασυνοριακής περιοχής), η Λέρος μπορεί να διασυνδεθεί με όλα τα νησιά των Δωδεκανήσων, προκειμένου η Αγορά να αποτελέσει κόμβο καινοτομίας για τον τομέα της αγροδιατροφής, διασυνδέοντας όλα τα νησιά των Δωδεκανήσων και ειδικότερα τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα καθώς και μεταποιητικές επιχειρήσεις με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς αυτοδιοίκησης, προκειμένου να γίνει η σύζευξη αναγκών και ιδεών για την προώθηση καινοτόμων προϊόντων ώστε να αναδειχθεί η μεσογειακή διατροφή σε παγκόσμιο επίπεδο.

 Μέσα από την επέκταση της δραστηριότητας της Αγοράς, ο Δήμος Λέρου θα επιτύχει την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων και θα βελτιώσει τις δεξιότητες των νέων που θέλουν να ασχοληθούν με τον κλάδο της αγροδιατροφής και όσες δραστηριότητες σχετίζονται έμμεσα και άμεσα με αυτόν, προκειμένου να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας (πρωτογενής τομέας, μεταποίηση, τουρισμός). Εκτός των άλλων, ο Δήμος επιχειρεί να προωθήσει βιώσιμες πολιτικές καλλιέργειας καθώς και δράσεις αλληλέγγυας οικονομίας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020 και στον Άξονα 03Σ "Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)", οι Epsilon Σύμβουλοι Ανάπτυξης συνεργάσθηκαν με το Δήμο Λέρου για την υποβολή πρότασης προϋπολογισμού ύψους 2.014.800 ευρώ για την επανάχρηση του εμβληματικού κτιρίου της Υπαίθριας Αγοράς στο Λακκί της Λέρου ώς Διαδραστικό Μουσείο Αγροδιατροφής, ακολουθώντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση των τοπικών προϊόντων μέσα από δράσεις τουρισμού.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της πράξης, η επιστημονική ομάδα της Epsilon Σύμβουλοι Ανάπτυξης και η εταιρία KAAF ARCHITECTS συνεργάσθηκαν για την επιτυχή υποβολή του φακέλου αιτήματος χρηματοδότησης που εκτός από την ωρίμανση των απαιτούμενων μελετών περιελάμβανε φυτοτεχνική μελέτη αλλά και λεπτομερή μουσειολογική μελέτη . Το έργο έχει εγκριθεί και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης...

Στο πλαίσιο του έργου "Αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης παραλίμνιας περιοχής Δήμου Δεσκάτης, για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας ολοκληρωμένου δικτύου εναλλακτικών μορφών τουρισμού" η Epsilon Σύμβουλοι Ανάπτυξης πρότεινε ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρεμβάσεων για δύο τοποθεσίες στο Φράγμα Ιλαρίωνα και συγκεκριμένα τις περιοχές Αγίου Αθανασίου (Δ.Δ. Δήμητρα, Δημοτική Ενότητα Χασίων) και Παλιουριάς.

 Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις , ο Δήμος Δεσκάτης επιχειρεί να δημιουργήσει το πεδίο ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσα από ένα ιδιαίτερα καινοτόμο τουριστικό προϊόν σε εθνικό επίπεδο και μέσα από μοναδικές παραλίμνιες διαδρομές γύρω από το Φράγμα του Ιλαρίωνα που βασίζονται σε ξεχωριστές παρεμβάσεις όπως το " Αμφίβιο Πάρκο" και το Βιωματικό Πάρκο Νερού.

Με την ολοκλήρωση των προτάσεων της Epsilon Σύμβουλοι Ανάπτυξης, ο Δήμος Δεσκάτης είναι έτοιμος να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης των εν λόγω παρεμβάσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 08:10

Ισολογισμός 2018

Γράφτηκε από

ΕΨΙΛΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 125663106000

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.238.37 ΕΥΡΩ

Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 08:09

Ισολογισμός 2017

Γράφτηκε από

 

ΕΨΙΛΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 125663106000

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.238.37 ΕΥΡΩ

Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 08:02

Ισολογισμός 2016

Γράφτηκε από

Ισολογισμός 2016

Το  πρόγραμμα «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων - κατά προτεραιότητα - των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ  της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης
 • έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
 • απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
 • λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
 • καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή όπως ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
 • δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας Deminimis)

  Από τη δράση αποκλείονται:

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000,00€ - 200.000,00€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται από 50% έως 65% .

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η Δράση αποτελεί ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ειδικότερα,  χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης ή/και την επέκταση της παραγωγικές δραστηριότητας. Επίσης, περιλαμβάνεται εξοπλισμός για τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων, εξοπλισμό για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών υποδομών καθώς επίσης και προμήθεια εξοπλισμού για την ενεργειακή απόδοση της παραγωγικής διαδικασίας.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων εντός των ευρύτερων εγκαταστάσεων της επιχείρησης καθώς επίσης και εξοπλισμού Πληροφορικής και Τεχνολογιών Επικοινωνίας

Εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντωνΣτην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή/και χωρών εκτός της ΕΕ (CE, EN 15088, EN 998-2, EN 1090-1) καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ ΕΝ ISO45001, Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000) κ.α.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και δαπάνες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία  πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενέργειες για την κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος καθώς επίσης και απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
 
Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας- ετικέτας- branding
Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας, ετικέτας ή εταιρικής ταυτότητας 
 
Ψηφιακή Προβολή
Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν κόστη προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων καθώς και υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (email marketing, newsletter campaign, web banners κ.α.)
 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες- Τεχνικές Μελέτες
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται υπηρεσίες και τεχνικές μελέτες μηχανικού καθώς και υπηρεσίες για την σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 
Μεταφορικά Μέσα
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά μεταφορικού μέσου αλλά και μετατροπή επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκινητήρα/ βενζινοκινητήρα σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/ βενζίνης - φυσικού αερίου (CNG) ή υγραερίου (LPG)
 
Μισθολογικό Κόστος Νέων Εργαζομένων
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις δαπάνες για νέο προσωπικό μέχρι 2 ΕΜΕ.

 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής ξεκινάει στις 20/2/2019 και θα διαρκέσει έως την κάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού 

Οι υποβολές θα είναι  με σειρά χρονικής προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 

Σελίδα 1 από 2

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 106, Άνω Ηλιούπολη

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: +30 2310 669.870
Fax: +30 2310 669.870
Site: http://www.epsilondev.gr


Scroll to top