+30 2310 669 870
 
Παρασκευή, Νοέμβριος 15, 2019

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Παράταση)

/ Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019 /

 Η δράση «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 Η παρούσα Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ)-ΕΦΕΠΑΕ, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις , οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  1.   έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2016).
  2.   διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (22-2-2019)

Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Α/Α

Κατηγορία Ενέργειας- Δαπάνης

Όρια δαπάνης

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 

2.1

Μηχανήματα - Εξοπλισμός

 

2.2

Μεταφορικά μέσα

  • επαγγελματικής χρήσης
  • μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων

Έως 15.000 ευρώ (συνολική επιλέξιμη δαπάνη) οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι επιλέξιμες.

ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3

Λογισμικά

 

3.1

Λογισμικό

 

3.2

Ιστοσελίδα

Έως 2.500 ευρώ

3.3

E-shop

Έως 4.000 ευρώ

4

Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών

Έως 10.000 ευρώ/πιστοποιητικό

5

Υπηρεσίες Συμβούλων

Έως 4.000 ευρώ

6

Συμμετοχή σε εκθέσεις

 

6.1

Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού

Έως 3.000 ευρώ/έκθεση

6.2

Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού

Έως 6.000 ευρώ/έκθεση

 Ανάλυση σχετικά με κάθε κατηγορία επιλέξιμων δαπανών μπορείτε να δείτε στον Συνοπτικό Οδηγό της Δράσης (συνημμένο αρχείο Eksixronismos MME).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο προϋπολογισμός για κάθε προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να κυμαίνεται από 30.000 έως 100.000 ευρώ. Προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των 30.000 ευρώ δεν θα είναι επιλέξιμα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους 18 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους.

Περισσότερα σχετικά με την συγκεκριμένη δράση μπορείτε να διαβάσετε στον Συνοπτικό Οδηγό της Δράσης (συνημμένο αρχείο Eksixronismos MME).

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 106, Άνω Ηλιούπολη

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: +30 2310 669.870
Fax: +30 2310 669.870
Site: http://www.epsilondev.gr


Scroll to top