Η Εταιρία

  • Εκτύπωση

Η εταιρεία EPSILON - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ έχει ως σκοπό την παροχή και υλοποίηση συμβουλευτικών υπηρεσιών Ανάπτυξης και Αύξησης της Αποτελεσματικότητας, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα. Συγκριτικό της πλεονέκτημα αποτελούν οι στρατηγικές συνεργασίες που έχει αναπτύξει προσδίδοντας ΑΞΙΑ στην επαγγελματική και συνειδητή προσπάθειά της, να παρέχει υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών υπηρεσίες.

Η EPSILON - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αποτελεί φορέα μεταφοράς και εφαρμογής τεχνογνωσίας του μεγαλύτερου Ομίλου Εταιρειών στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, ηγέτη στο χώρο της ενέργειας, του realestate, των κατασκευών, των τηλεπικοινωνιών και των τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επίσης έχει αναπτύξει σταθερές συνεργασίας με Πανεπιστημιακά και Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα της Ελλάδας για τη παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται της ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, του αστικού σχεδιασμού καθώς επίσης της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.

Οι παραπάνω συνεργασίες, καθώς επίσης και το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό με την πολύ σημαντική εμπειρία που διαθέτει στην αγορά, έχουν αποδώσει στην EPSILON - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τον χαρακτηρισμό της μοναδικής εταιρείας που έχει την ικανότητα να παρέχει πλήρως καθετοποιημένες και προσαρμοσμένες επιχειρησιακά συμβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτοντας ολοκληρωτικά τις ανάγκες των πελατών, στο δύσκολο και ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον που τους περιβάλλει.

Οι τομείς δράσης της εταιρείας διακρίνονται στους ακόλουθους έξι επιχειρησιακούς άξονες:

  • ExportsDevelopment & MKT: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες επέκτασης δραστηριοτήτων επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά, παροχή υπηρεσιών εφαρμοσμένου ΜΚΤ και εμπορικής αντιπροσώπευσης προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών

  • HRDevelopment & BusinessConsulting: Εύρεση, αξιολόγηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και ανάπτυξης συστημάτων – εφαρμογών λογισμικού και δικτύων επιχειρήσεων

  • BusinessIncentives: Επενδυτικά προγράμματα, αξιολόγηση επενδυτικών πρωτοβουλιών, εκτίμηση κινδύνου, επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις ανάπτυξης επιχειρήσεων και παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη τεχνική – μελετητική – αδειολογική ωρίμανση του επενδυτικού σχεδίου

  • PublicIncentivesforRegionalDevelopment & Engineering: Προγράμματα, επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις για την υλοποίηση δράσεων Περιφερειακής Ανάπτυξης και παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση της υλοποίηση δράσεων περιφερειακής – αναπτυξιακής πολιτικής

  • R&DEuropeanPrograms: Σχεδιασμός, ανάπτυξη, μελέτη και υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων μέσω της ανάπτυξης εθνικών και διεθνών συνεργασιών

  • ComplexProjects: Σχεδιασμός, μελέτη, ανάπτυξη, διοίκηση και διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων που απαιτούν υψηλή επιχειρησιακή και τεχνική εξειδίκευση και ανθρώπινο δυναμικό πολλών ειδικοτήτων υψηλής στάθμης, εμπειρίας και ειδίκευσης

Μέσα από τους παραπάνω τομείς, έχοντας συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων, τεχνογνωσία των παγκοσμίου εμβέλειας Εταιρειών, καθώς επίσης και εργασιακή εμπειρία στελεχών αναγνωρισμένων από την πολύχρονη παρουσία τους στην αγορά, εργαζόμαστε με ειλικρίνεια, με πάθος και με συνεργατικό πνεύμα για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων του πελάτη